Op donderdag 5 oktober a.s. zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De belangenorganisaties hebben opgeroepen tot deze staking om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Zaan Primair heeft begrip voor de staking en ondersteunt de oproep om onze zorgen, zoals eerder gecommuniceerd via onze website, kracht bij te zetten. Wij geven daarom iedere medewerker van Zaan Primair de ruimte om deze dag het werk neer te gaan leggen en te gaan staken.

Wat betekent dit voor ouders en leerlingen? Toevallig zijn alle scholen van Zaan Primair op 5 oktober al gesloten, aangezien die dag de jaarlijkse centrale studiedag voor onze medewerkers stond gepland. Deze studiedag gaat in verband met de stakingsdag niet door.

Voor meer informatie over de stakingsdag wordt verwezen naar de websites van de belangenorganisaties en in het bijzonder www.pofront.nl

%d bloggers liken dit: