Sociale Veiligheid Protocol

OBS De Jagersplas werkt met de Kanjermethode.

Het doel van de Kanjermethode is om kinderen verschillende soorten gedrag te leren herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Kinderen leren door de Kanjermethode hun eigen gedrag en dat van een ander te benoemen, in te zien welk gedrag gewenst of ongewenst is en het waar mogelijk aan te passen. Vanuit de Kanjermethode zijn een aantal gedragsregels/afspraken opgesteld waar de teamleden en de leerlingen zich aan houden, om het sociaal- emotionele klimaat op school zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Hieronder vindt u het zg. Sociale Veiligheid Protocol. U vindt in dit document de onderdelen:

Doelen, De uitgangspunten, Wat doen we preventief en hoe doen we dat en wat doen we als het mis gaat en hoe doen we dat?