Opvang en onderwijs onder één dak

Onze school is samen met kinderopvangpartner Babino bezig met de ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Onderdelen van het totale aanbod zijn: een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten.

Babino Kinderopvang De Jagersplas

Zowel bij de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er sprake van een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Dit zorgt voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur

Peuteropvang (2-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 08.45-11.45 uur

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur*

*alleen bij voldoende aanmeldingen

Naschoolse Opvang
14.30-18.30 uur (ma/di/do/vrij)
12.30-18.30 uur (woe)

Vakantie-opvang/Studiedagen
08.00-18.30 uur

De opvang vindt plaats in twee sfeervolle en huiselijke groepsruimtes gelegen in de linkervleugel van OBS De Jagersplas en in het naschoolse lokaal in het hart van de school. Daarnaast heeft Babino een eigen afgesloten buitenruimte in de patio en wordt er dagelijks gebruiktgemaakt van de aangrenzende schoolpleinen voor sport- en spelactiviteiten.

Babino sluit aan bij de thema’s van de school. Daarnaast worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, honkbal of dans.

Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl of neemt u contact op via 075-2020389.