Ons onderwijs

Een veilig en prettig pedagogisch klimaat vormt onze basis voor het leren.

Veilig en prettig pedagogisch klimaat

Een veilig en prettig pedagogisch klimaat vormt onze basis voor het leren. Dat doen wij o.a. via onze school- en klassenregels en de Kanjermethode. Deze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, op een goede manier voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Op je eigen tablet aan je leerdoelen werken

Wij hanteren daarnaast moderne methodes voor de basisvakken lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. Vanaf groep 1 werken we, naast alle ontwikkelingsmaterialen, ook met digitale middelen. Zo kunnen kleuters via het Digikeuzebord een keuze maken uit tal van activiteiten en leren zij spelenderwijs via educatieve apps op de IPad. Vanaf groep 4 verwerken de kinderen een deel van de leerstof op hun eigen tablet. Ook werken kinderen daarop aan hun eigen leerdoelen.

Thema’s maken het leren betekenisvol

Om het leren voor kinderen betekenisvoller te maken, bieden we deze van groep 1 t/m 8 aan in thema’s. Vanaf dit schooljaar werken wij In de middagen vanaf groep 3 met IPC, het International Primary Curriculum. Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, ICT, internationalisering en creatieve vakgebieden worden in samenhang aangeboden.

Het werken in thema’s verhoogt de betrokkenheid van kinderen, omdat deze aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en er ruimte is voor hun eigen leervragen. Een digitaal portfolio, waarin de eigen leerontwikkeling van ieder kind zichtbaar wordt gemaakt, sluit hier heel goed bij aan. Dit schooljaar wordt daar eerst (intern) mee geëxperimenteerd. Naar verwachting komt het digitaal portfolio uiterlijk in het schooljaar 2019 – 2020 beschikbaar voor kinderen èn ouders. Dit alles maakt het leren nog leuker!

Goed voorbereid op de toekomst

Wij willen kinderen met ons totale onderwijsaanbod nog beter voorbereiden op een wereld waarin de ontwikkelingen snel gaan. Om met die continue veranderingen om te kunnen gaan en mee te kunnen veranderen zijn eigenschappen als creativiteit, probleemoplossend en doorzettingsvermogen, zelfregulering, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, ICT-vaardigheden en mediawijsheid van groot belang. Maar vooral dat kinderen weten wie ze zijn en wat ze kunnen, zodat ieder kind trots op zichzelf kan zijn!

Er zijn veel keuzes en de leraren & leraressen zijn heel aardig. Je krijgt een goed gevoel bij deze school vind ik

Bron: tevredenheidsonderzoek leerlingen

Ik vind de tablet heel erg leuk. Ik vind dat veel makkelijker leren.

Bron: tevredenheidsonderzoek leerlingen