Over De Jagersplas

Onze school is gelegen in het Kalf, een wijk van de gemeente Zaanstad. Wij zijn een openbare basisschool waar ieder kind van harte welkom is.

Over De Jagersplas

De meeste kinderen op De Jagersplas komen uit het Kalf. Vanwege de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en ons onderwijsaanbod met moderne, digitale middelen kiezen ook steeds meer ouders buiten het Kalf voor De Jagersplas.

Ons motto is “De school waar leren leuk is”! Leuk voor kinderen, hun ouders en de mensen die er werken. Voor kinderen door afwisselende werkvormen en leermiddelen waarin ruimte is voor differentiatie en samenwerking. Voor ouders doordat we hen als opvoedkundige partner zien en in ons contact met hen open, onbevooroordeeld en samenwerkend zijn. Leuk voor het team door goed samen te werken, van en met elkaar te leren en aandacht voor elkaar te hebben.

De school is een mooie afspiegeling van de samenleving door de gemengde afkomst van de kinderen.

Bron: tevredenheidsonderzoek ouders

Lees meer over: