Onze kernwaarden

Kernwaarden vormen ons innerlijke kompas. Zij gaan over wat ons drijft, waar wij in geloven, waar we echt voor gaan! Wanneer kernwaarden worden aangesproken raak je de bevlogenheid van mensen, dat geeft energie. Die energie gebruiken we om samen een succesvol, onderscheidend IKC te creëren.
Het team van IKC De Jagersplas vindt de volgende kernwaarden de belangrijkste. Deze kernwaarden zijn zichtbaar in ons handelen en vormen onze cultuur. Wij leven ze voor en geven deze door aan de kinderen.

➢ Veiligheid

Kinderen en volwassenen hebben veiligheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Wanneer je je veilig voelt durf je om hulp te vragen, ben je niet bang om ‘fouten’ te maken, voel je je geaccepteerd en gerespecteerd, voel je je meer betrokken.

➢ Verbinding

Als je je verbonden voelt met anderen geeft dat een goed gevoel en samen kom je bovendien veel verder. In ons leerstofaanbod zoeken wij ook verbinding. Door vakken met elkaar in thema’s te verbinden gaan kinderen de samenhang zien en wordt het voor hen logisch. Hierdoor kunnen kinderen kennis en vaardigheden beter onthouden en het maakt het leren leuker!

➢ Enthousiasme

Wanneer je werkt vanuit je hart straal je enthousiasme uit en dat werkt aanstekelijk. Als kinderen en volwassenen enthousiast over iets zijn gaat het leren vanzelf.

➢ Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor ons, dat wàt wij doen erg goed willen doen. Kinderen en ouders hebben recht op onderwijs en opvang van hoge kwaliteit. Een hoge kwaliteit van onderwijs en opvang geeft kinderen immers de beste toekomstkansen.

➢ Ontdekken

Deze waarde gaat over jezelf ontdekken, erachter komen wat jou kenmerkt en wat jouw dromen en verlangens zijn. Maar ook over ontdekken hoe de wereld om ons heen eruit ziet. Bij ontdekken hoort altijd een beetje (gezonde) spanning omdat we niet precies weten wat wij zullen vinden. Ontdekken levert vaak nieuwe inzichten op en brengt kinderen en volwassenen verder in hun ontwikkeling.

➢ Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. De kunst is om te ontdekken waar kinderen en volwassenen warm voor lopen: wat is hun passie, waar worden ze blij en gelukkig van? Door het creëren van een rijk leef- en leerklimaat kunnen talenten optimaal tot ontwikkeling komen.