Bewegingsonderwijs

Twee keer per week krijgen de leerlingen 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent lichamelijke opvoeding in sporthal de Tref. De leerlingen hebben dan sportkleding en binnen-schoenen aan en douchen of frissen zich op na de les.

 

In de gymlessen komen 12 verschillende leerlijnen aan bod die voor alle leeftijdsgroepen en niveaus uitgewerkt zijn. Er wordt gedifferentieerd lesgegeven, zodat elke leerling zijn eigen niveau kan beoefenen.

Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen; spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en stoeispelen.

De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen. Het is dus nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

De vakdocent heeft een eigen leerlingvolgsysteem, dat de vorderingen van de leerlingen bijhoudt.

 

In de visie op bewegingsonderwijs van De Jagersplas staat veiligheid bovenaan. Dat is zowel de fysieke veiligheid als het gevoel van veiligheid voor de leerlingen. Daarna komt de optimale intensiteit van de gymles. De lessen worden zo ingedeeld dat alle leerlingen zoveel mogelijk kunnen bewegen en uitdagende leersituaties hebben. Belangrijk hierin is de herhalingswens, ook voor de motorisch zwakkere leerling. Daarnaast zet de vakdocent zich in om te zorgen dat alle leerlingen bewegen leuk gaan vinden. Met een goede basis in zowel de motoriek als de motivatie, zullen leerlingen blijven sporten en bewegen en blijven ze gezond.

Lees meer over: