Oudercommissie

De oudercommissie (OC) wordt gevormd door een groep ouders die zich ten doel stellen om activiteiten voor kinderen op school (mede) te organiseren.

Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, Sint Maarten, Schoolfotograaf en nog veel meer.

De OC beheert ook de jaarlijkse ouderbijdrage. Bij de vergaderingen is ook altijd een teamlid aanwezig.