Kinderopvang voor- en naschools

Babino Buitenschoolse opvang biedt kwalitatief goede opvang voor kinderen van 4-13 jaar, die door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers worden begeleid. De kenmerken van Babino zijn betrouwbaarheid en opvang in huiselijke sfeer.

Kinderopvang

Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur*
*alleen bij voldoende aanmeldingen

Naschoolse Opvang
14.30-18.30 uur (ma/di/do/vrij)
12.30-18.30 uur (woe)

Lees meer over: