Schoolplan 2019 - 2023

Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het jaarverslag zijn wettelijke documenten waarmee obs de Jagersplas jaarlijks verantwoording aflegt aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders.