Iedereen is welkom

Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door de volgende 6 kernwaarden: Iedereen welkom De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen benoembaar...