Oudercommissie

De oudercommissie (OC) wordt gevormd door een groep ouders die zich ten doel stellen om activiteiten voor kinderen op school (mede) te organiseren. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, Sint Maarten, Schoolfotograaf en nog veel meer.

Voor elke activiteit wordt een commissie samengesteld die bestaat uit een aantal ouders en vaak ook een leerkracht. Het is dus niet zo dat de hele ouderraad in touw is voor elke activiteit.

De oudercommissie gaat niet over ‘beleidszaken en onderwijsinhoudelijke zaken’. Dit ligt bij de Medezeggenschapsraad (MR).

De OC beheert ook de jaarlijkse ouderbijdrage.

In de ouderraad hebben zitting:

– Henriette Schaap-Winnubst (Voorzitter)

– Miranda Straatmeijer (Co-Voorzitter/Penningmeester)

– Chantal Benjamin

– Marianne Kerszemaker

– Wendy Bruin

– Marjolein de Vries

– Simone Breuker-Couwenhoven

– Henriette Winnubst

Bij de vergaderingen is ook altijd een teamlid aanwezig. Dit schooljaar is dat Marjan van het Kaar, leerkracht van groep 1/2 B.