Oog, oor en hart voor ieder kind

 

 

 

Ieder kind is anders

Ieder kind is anders en heeft verschillende behoeftes om te spelen en te leren. Wij houden rekening met deze verschillen. Het pedagogisch vakmanschap van onze leerkrachten zorgt ervoor dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Kinderen worden betrokken bij hun leerontwikkeling doordat zij zelf ook keuzes kunnen maken in wat zij willen leren. Moderne leermiddelen worden hierbij ingezet, zoals een digitaal keuzebord bij de kleuters en iPads, Chromebooks en tablets.

Indien nodig volgen kinderen onder schooltijd behandelingen bij de logopediste, dyslexie-expert, fysiotherapeut of ergotherapeut. Voor hoogbegaafde kinderen is er naast verbreding en verdieping in de klas, tevens een bovenschoolse Plusklas. In de Plusklas wordt een ander onderwijsprogramma aangeboden, zoals filosofie, Spaans en eigen onderzoek. Ook is er veel aandacht voor het leren leren.

Dankzij het ontdekkend leren op De Jagersplas ontwikkelt Timo zich erg goed.

Cindy, moeder van Timo (groep 6)

Lees meer over: