Zorg

Kinderen verschillen …

Al onze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en verschillende behoeftes om te spelen en te leren. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen, die maar weinig uitleg nodig hebben om grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen.

Op Obs De Jagersplas vinden we een positieve sfeer heel belangrijk, zodat alle kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Er wordt gewerkt in jaargroepen, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. De ontwikkeling van uw kind staat bij ons voorop. Onze taak is om de kinderen voortdurend uit te dagen om hun grenzen te verleggen, ongeacht de verschillende leermogelijkheden. Op De Jagersplas streven we ernaar dat leren leuk is!

Voor sommige kinderen is het onderwijs in de groep niet toereikend. Zij vragen meer van ons, zij hebben specifieke onderwijsbehoeften. De hulp aan deze kinderen is vastgelegd in een zorgplan. Hierin wordt nader omschreven hoe we onze zorgstructuur hebben georganiseerd.

Team OBS De Jagersplas

Hier kunt u het ondersteuningsplan-obs-de-jagersplas downloaden.

Invoering Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Hier kunt u het Gedragsprotocol en het protocol grensoverschrijdend gedrag downloaden.