Ouderparticipatie

Zonder de betrokkenheid en de enthousiaste inzet van ouders kan een school niet goed draaien. Ouderhulp is belangrijk: zonder hulp van ouders zouden een heleboel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij schoolreisjes en andere excursies, hulp bij feesten en evenementen. Bij al deze activiteiten is extra begeleiding en ondersteuning nodig en daar kan de school zelf niet in voorzien. Gelukkig vinden we altijd ouders bereid te helpen, denk maar aan de ouders die in Ouder- en Medezeggenschapsraad zitten, die het documentatiecentrum verzorgen, die de hoofdluiscontroles doen en nog veel meer! Maar denkt u vooral niet dat het er wel genoeg zullen zijn…: liever teveel hulp dan te weinig!